SINDRAMIX - LITE AV VARJE - BLANDAT OCH MIXAT

Tankenötter

Vilket land eller vilken stad är det som söks ;-)
För att se svaret klicka på respektive textlänk. Svaret visas i popup-fönster.

1.  Avdunstande vattensamling. 14.  Möholmar.
2.  Långt viste.12.  Ljus vikt.
3.  Återkommande textilsysselsättning.11.  Slantövergång
4.  Omdömesgill bank.13.  Frimodig stadsmakt.
5.  Tung chefspost.10.   Tung tvätt.
6.  Rev metallhaltigt material.9.  Pustrepris.
7.  Kalles kaviar.8.   Knäböjande torkhus.
Till SINDRAMIX första sida  
Copyright © sindra.net