SINDRAMIX - LITE AV VARJE - BLANDAT OCH MIXAT

Fotspår

En natt hade jag en dröm. Jag drömde att jag gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde bilder ur mitt liv fram. Jag såg på varje bild två par fotspår i sanden; ett par var mina och det andra paret var Guds.

När den sista bilden syntes såg jag tillbaka på fotspåren. Jag upptäckte då att många gånger under mitt liv fanns endast ett par fotspår. Jag såg också att detta var under de mest ensamma och svåra stunderna i livet.

Detta bekymrade mig mycket och jag frågade Gud om detta. "Gud, du sade när jag en gång bestämde mig för att följa dig, att du skulle gå med mig hela vägen. Men jag ser att under de svåra tiderna i mitt liv finns det bara ett par fotspår... Jag förstår inte varför du lämnade mig när jag behövde dig mest."

Gud svarade: "Mitt kära barn. Jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig. Under tider av svårigheter när du bara kan se ett par fotspår, då bar jag dig."

Till SINDRAMIX första sida  
 
 
Bakgrunden har jag lånat från Åsas Grafik
Copyright © sindra.net