sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Vördnad för livet
Träliefen utfördes på beställning av Akademiska sjukhuset år 1959.  

 Tillbaka till Bror Hjorths konstverk.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.

Copyright © 2004-2007 sindra.net