sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.


Foto: Marianne Gille, november 2004

Västgötaspången, fortsättning.

Västgötaspången är en gångbro och byggdes 1862 för att ersätta tidigare färjetrafik. Handelsmannen Carl Eric Grönbeck (1803-80) donerade pengar till brobygget. Donationen blev troligen av efter att landshövdingen von Kraemer räddat Grönbeck undan ett folkupplopp. Folk trodde att Grönbeck köpt upp spannmål för att bränna brännvin under pågående hungersnöd.

Bron kallades också Malins brygga eller Malins bro efter Carl Eric Grönbecks dotter Malin Grönbeck. Den har även kallats Gångbron och Nya gångbron. Namnet Västgötaspången fastställdes officiellt först år 1944. Bron har fått sitt namn efter Västgöta nations byggnad som ligger på Västra Ågatan 18 och syns i bakgrunden på bilden.

Copyright © 2004-2007 sindra.net