sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Ullfors Bruk


Bruksgatan
Smedsbostäderna är byggda mellan 1790 och 1815. Bruksbyn är kompakt byggd med stadskvarterskaraktär. I dag är den inte lika kompakt eftersom en brand härjade i bruksbyn 1901 samt att en del revs på 1950-talet. De flesta byggnaderna är numera privatägda.
Ullfors har fått sitt namn efter asaguden Ull.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Före detta Värdshus
I dag kallas huset Mumblingsgården och ägs av föreningen ULLFORS-gruppen.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Stall, ladugårdar och bruksmagasin
Byggdes på 1840-talet. Från början fanns det fyra stall och ladugårdsbyggnader. I dag finns tre av dem kvar. Det fjärde är rivet. När det fanns gjorde det en sluten gård i fyrkant.

Bruksmagasinet, till vänster i bild, byggdes 1832. Här förvarades säd, matvaror, humle, kryddor och tobak. Det var naturalöner till arbetarna som kvitterades ut direkt från den här byggnaden.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Hammarbacken
På bilden syns Ullfors Kraftverk. Till vänster om den finns Hammarbacken. Här låg bland annat hammarsmedjan, järnbod, kolhus, labbi, blästerverk och senare ångpanna.

Foto: Marianne Gille, juli 2006.


Gamla Brukskontoret

Foto: Marianne Gille, juli 2006.


Förvaltarbostad
Delar av byggnaden är förmodligen från Ullfors säteri, 1680-talet. Förvaltarbostaden, eller arrendatorbostad för jordbruket.

Foto: Marianne Gille, juli 2006.


Småskolan, byggår 1920.

Foto: Marianne Gille, juli 2006.


Storskolan byggår 1864.

Foto: Marianne Gille, juli 2006.


Smedshus
Smedshuset är från 1840-talet. På bilden syns också en del av fähuset.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Ved och förvaringsbodar för de boende i smedsbostäderna.

Foto: Marianne Gille, juli 2006.


Fähus
Varje familj disponerade en dörr-modul. Där hade de fähus för kor och grisar samt höskullar.

Foto: Marianne Gille, juli 2006.


Änkehuset
Grundstommen byggdes 1740. Här fick änkorna bo. Hade de barn fick de bo med barnen i ett rum. Om de inte hade barn fick de dela rummet med någon annan änka.

Foto: Marianne Gille, juli 2006.


Dasslänga
Dassen används fortfarande av de husägare som inte har byggt toaletter inomhus.

Foto: Marianne Gille, juli 2006.


Förmansbostad
Arbetar och Förmansbostaden är från 1902.

Foto: Marianne Gille, juli 2006.


Kollektiv tvätt och mangelsbod.

Foto: Marianne Gille, juli 2006.


Nyare arbetarbostad uppförd 1903.

Foto: Marianne Gille, juli 2006.


Bruksarkiv

Från 1901. Ersatte en tidigare byggnad och ansågs brand och inbrottssäker.

Foto: Marianne Gille, juli 2006.


Mumblingshammare

Totalvikten är 5 ton och är troligen tillverkad på 1880-talet. "Kungen bland smedshamrarna".
Till vänster i bild syns en våg.

Foto: Marianne Gille, juli 2006.


Bruksdammen i Tämnarån
Bruksdammen anlades 1649 och var energikälla för ett flertal vattenhjul 35-50 hkr. På bilden syns badplatsen i bruksdammen.

Foto: Marianne Gille, juli 2006.


Ordenshuset Brofästet
På den här tomten låg Ordenshuset Brofästet. IOGT-NTO skänkte det till Skansen i Stockholm och byggnaden flyttades dit 1994-1996. Ordenshuset står nu på Skansen som en vittnesbörd om nykterhetsrörelsens stora betydelse i vår kulturhistoria. Huset uppfördes 1895 och var då en enkel rödfärgad timmerbyggnad. 1911 byggdes en glasveranda och 1927 ett scenhus vid ena gaveln.

Foto: Marianne Gille, juli 2006.


Till Vallonbruken i Uppland.
Copyright © 2006-2007 sindra.net