sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Tre flickor
(1939), brons (duplikat av en av de sex relieferna på Skogskyrkogården, Enskede)  

 Tillbaka till Bror Hjorths konstverk.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.

Copyright © 2004-2007 sindra.net