sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Tobo brukssamhälle


Bruksgatan i Tobo


Masugnsbyggnaden
Louis De Geers son Emanuel anlade en masugn i Tobo år 1676.


Tobo Bruksmuseum
Läs mer om Tobo Bruk på Vallonbruken i Upplands hemsida. Se länk nedan.


Foto: Marianne Gille, juli 2006.

Till Vallonbruken i Uppland.

Copyright © 2006-2007 sindra.net