sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.


Foto: Marianne Gille, november 2004

Slottsträdgården, fortsättning.

Dagens slottsträdgård började anläggas omkring 1665 i senrenässansstil. Trädgården restaurerades från 1744 till 1761 och fick då en mer barock stil än den har idag. Slottsträdgården donerades 1787 till Uppsala Universitet av Gustav III som Botanisk trädgård och invigdes 1807.

Slottsträdgården blev avdelad genom att nuvarande Dag Hammarskjölds väg drogs mellan slottsterasserna och Barockträdgården i samband med att Carolina Rediviva byggdes 1819-41.

Barockträdgården blev tillsammans med Linneanum, slottet och slottsparken byggnadsminnesmärke år 1935.

Under 1970-talet restaurerades Barockträdgården och under 1980-talet rustades slottsterasserna upp och fontänen tillkom.

Länge kallades Barockträdgården för Kungsträdgården eftersom den tidigare tillhörde slottet men idag kallas den allmänt för Botaniska trädgården eller "Botan" i folkmun.

Den första slottsträdgården var i tysk renässansstil och var en stor lust- och nyttoträdgård.
Den andra trädgården var en prydnadsträdgård och anlades 1558.
Den tredje slottsträdgården anlades 1649, främst som en köksträdgård.

Botaniska trädgården är Sveriges äldsta botaniska trädgård.

Till Uppsala Universitets historiksida om Botaniska trädgården.

Copyright © 2004-2007 sindra.net