sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Skebobruks brukssamhälle


Gamla brandstationen
Idag inryms museum i den gamla brandstationen. Till höger på bilden syns ett ånglok som representerar att tågtrafik passerade där när det begav sig.


Sista smältan
Här syns en liten bit av den sista smältan från Masugnen i Skebo Bruk. Smältan är kvar från stängningen 1924.


Vällugn från 1874


Herrgården
Holländaren Jacob Grill lät bygga den nuvarande herrgården på 1700-talet. Efter konkursen 1924 revs de flesta byggnaderna i Skebobruk. Herrgården drevs 1928-1976 som pensionärshem för "kavaljerer" och senare som hälsohem. Idag drivs herrgården som hotell.


Klockstapel


Minnessten
SCHEBO BRUK
1622-1924
Sentida ättlingar av
järnets män reste stenen
till fädrens minne


Gamla Gjuteriet
Idag bedrivs pub-verksamhet i gamla gjuteriets lokaler.


Foto: Marianne Gille, augusti 2005.

Till Vallonbruken i Uppland.

Copyright © 2005-2007 sindra.net