sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Österbybruks vallonsmedja och smedsbostaden


Vallonsmedjan i vinterskrud

Foto: Ragnar Bromark.

Vallonsmedjan sommartid

Foto: Marianne Gille, juni 2004.


Gös
Råjärn från masugn.

Foto: Marianne Gille, juni 2004.


Smed vid smältarhärden

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Arbete i smedjan

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Våg
Våg för lönepåslag (så kallat överjärn).

Foto: Marianne Gille, juni 2004.


Labby före 1794
Sovrum för det arbetslag som inte var i arbete.

Foto: Marianne Gille, juni 2004.


Smedjans bakgård

Foto: Marianne Gille, juni 2004.


Järnboden
Förvaringsrum för det färdiga järnet.

Foto: Marianne Gille, juni 2004.


Labby efter 1794

Foto: Marianne Gille, juni 2004.


Smedsbostaden

Smedsbostaden sett från gården

Bostäderna byggdes av de valloner som kom hit under första häften av 1600-talet. Ett hus innehåller två smedsbostäder om ett rum och kök samt två gratialistrum om ett rum med spis för pensionärer eller änkor. Till smedsbostaden hörde också bod, fä- och foderhus samt odlingslott.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Köket

Foto: Staffan Hagelin, juni 2004.


Kammaren

Foto: Staffan Hagelin, juni 2004.


Kammaren

Foto: Staffan Hagelin, juni 2004.


Gratialistrummet

Foto: Staffan Hagelin, juni 2004.


Spisen i gratialistrummet

Foto: Staffan Hagelin, juni 2004.


Fä- och foderhus från 1823

Foto: Staffan Hagelin, juni 2004.


 Tillbaka till Österbybruk, brukssamhälle.
Till Vallonbruken i Uppland.
Copyright © 2004-2007 sindra.net