sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Nathan Söderblom
Skulptur av Bror Hjorth från 1932 av Nathan Söderblom, ärkebiskop 1914-1931. Restes 1993 under Svenska Kyrkans jubelår av Svenska Kyrkans centralstyrelse.
 Tillbaka till Bror Hjorths konstverk.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.

Copyright © 2004-2007 sindra.net