sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Lövstabruk, brukssamhälle.


Kyrkan
Brukskyrkan uppfördes efter ryssbranden 1719 och invigdes 1727. Under ryssbranden brändes den äldre bruksbebyggelsen ned.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Klockstapeln
Är i nygotisk stil och uppfördes 1874. Eftersom klockstapeln står på Herrgårdens mark, tillhör den Herrgården men används av kyrkan.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Interiör inifrån kyrkan
Smederna hade särskilda platser mitt för predikstolen (till höger på bilden) för att de skulle kunna följa med i predikan trots att de blivit lomhörda från stånghammarens dunkande i smedjan.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Kyrkorgeln
Byggdes av Johan Niclas Cahman 1728. Cahman var den främste orgelbyggaren i Sverige vid denna tid. Cahmanorgeln är den enda med originalverk som finns bevarad och tillhör Sveriges förnämsta orglar. Den är vida berömd för sin klangskönhet.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2004.


Herrgården sedd från framsidan
Började uppföras på 1720-talet och beboddes av familjen De Geer fram till 1986, då herrgården med kringliggande byggnader övertogs av Stiftelsen Leufsta.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2004.


Herrgården sedd från baksidan

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Förvaltarbostaden

Förvaltarbostaden stod sannolikt klar något år innan kyrkan invigdes 1727. Övervåningen beboddes då av bruksägaren och landshövdingen Charles De Geer som avled här år 1730. Bottenvåningen användes till brukskontor och bruksuttag. Bruksuttag betydde att arbetarna kunde hämta ut en del av sin lön i form av mat och dryckesvaror. Numera används bottenvåningen till Turistbyrå.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Smedsbostaden
Byggdes på 1720-talet.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Köket
Miljön speglar tiden från 1920-talet.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Kammaren
Miljön speglar tiden från 1920-talet.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2004.


Kammaren
Miljön speglar tiden från 1920-talet.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2004.


Hovslagarsmedjorna
Byggdes mellan 1740 och 1744. Från början användes de som klensmedja.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2004.


Hovslagarsmedja
Smedjorna var små hus byggda i fyrkant och i sten. Från början hade de spåntak.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2004.


Smedshärd
Här tillverkades bland annat dörrlås, fönsterbeslag, grindar och diverse jordbruksredskap.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2004.


Bruksarbetarnas ladugård

Uppfördes 1876 och användes som ladugård fram till 1930-talet. Därefter användes den som förråd, stall och garage. Ladugården restaurerades 1990-91 och byggdes då om till hantverkarlokaler och konferensutrymmen. En ladugårdsenhet bevarades intakt vid ombyggnaden.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Bruksarbetarnas ladugårdsdel

Ladugården var smedsfruns och barnens ansvar att sköta. Här fanns det plats för ett par kor, en gris, en kalv och några höns.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2004.

Till Vallonbruken i Uppland.

Copyright © 2004-2007 sindra.net