sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.


Rälsbuss vid Östra station i Uppsala

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Bärby station

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Lennakatten ankommer till Bärby station.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Marielunds station.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Loket Långshyttan fyller på vatten vid Marielunds station

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Loket Långshyttan i väntan på avgång från Marielunds station

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Stinsen i Marielund vinkar klart för avgång

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Lenna station

Foto: Marianne Gille, maj 2006.


Almunge station

Foto: Marianne Gille, juli 2004.

<a href="MOV05218.MPG">Lännakatten lämnar Almunge station</a> (QuickTime, 10 B)


Godsvagnar vid Almunge station

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Slutstation Faringe

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Bangårdsarbete vid Faringe station

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Växellok vid Faringe station

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Lokstallet i Faringe


Öppen personvagn vid Faringe station

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Fotogenlampa i öppen personvagn vid Faringe station

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Personvagn vid Faringe station

Foto: Marianne Gille, juli 2004.

Copyright © 2004-2007 sindra.net