sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Invigning av Lennakattens nya smalspåriga bro över nya E4

Lennakattens nyaste bro

Under hösten 2004 revs 500 meter av Lennakattens järnväg. Anledningen var att det skulle byggas en bro över nya E4-sträckningen mellan Uppsala och Mehedeby. Det blev en arkitektritad dubbelvalvsbro som är en av 103 broar som korsar nya E4. Bron är den enda i projektet som byggdes helt i stål och väger 227 ton.

Många järnvägsentuiaster närvarade för att uppleva den historiska invigningen.

Foto: Marianne Gille, maj 2005.

BLJ 4 Långshyttan

Den ideella Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar driver Upsala-Lenna Jernväg, allmänt kallad Lennakatten. Efter att Gatuchef Lennart Kunni talat om bron ur ett Uppsalaperspetiv var det dags för första ångloket över bron som blev Lennakattens minsta ånglok BLJ 4 Långshyttan.

För att möjligöra dessa äntringar av bron med ångloken skapades en tillfällig station vid skogsbrynet bortanför bron som döptes till Skogsgläntan. Anledningen är att det inte får finnas fler än ett lok mellan två stationer. Station Skogsgläntan existerade bara denna dag.

Foto: Marianne Gille, april 2005.

BLJ 5 Thor

Innan THOR äntrade bron berättade Vägdirektör Christer Ageback om motorvägen och brobygget. På bilden ses BLJ 5 THOR äntra bron för första gången.
Efter att THOR lämnat bron talade Ole Arnfinn Opsal från byggentreprenören Veidekke.

Foto: Marianne Gille, maj 2005.

***********************************************************

BLJ 5 Thor

Foto: Marianne Gille, maj 2005.

SRJ 28 Stortysken

Sveriges genom tiderna största smalspåriga ånglok SRJ 28 Stortysken i ensamt majestät på den nya bron. I samband med invigningen av bron överlämnades Stortysken till föreningen av Chefen för Sveriges Järnvägsmuseum, Robert Sjöö. Överlämningen skedde i form av en rotborste från SJ, som fick symbolisera tilliten till att föreningen kommer att sköta om "Stortysken" på bästa sätt.

Foto: Marianne Gille, maj 2005.

Uppsala Blåsorkester stod för underhållningen under invigningen

Foto: Marianne Gille, maj 2005.

Näringsminister Thomas Östros förklarar bron invigd

Foto: Marianne Gille, maj 2005.

Premiärturer med ånglok
Efter invigningen kördes premiärturer med ånglok med avgång från Årsta hållplats (200 meter från bron). Det fanns också möjlighet att påbörja och avsluta sin resa vid Uppsala Östra. Dessutom fanns möjlighet att besöka Jernvägscaféet i Marielund.

Foto: Marianne Gille, maj 2005.

Copyright © 2005-2007 sindra.net