sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Karlholmsbruk brukssamhälle


Lancashiresmedjan

Smedjan fick sitt nuvarande utseende på 1880-talet då Lancashiresmidet infördes. Då arbetade ett 70-tal man här. En skonsam renovering genomfördes 1973. Större delen av utrustningen är bevarad från 1880-talet.


Lancashirehärd
Här förädlades tackjärnet till ett mer lättarbetat material.


Ångpannor


Ångmaskin


Mumblingshammare


Räckhammare


Ångräckhammare


Sista järnet från Karlholms lancarshiresmedja smidd den 21/9 1931


Brukskyrkan
byggdes 1737. Då stod den på planen nordost om herrgården. Den flyttades till sin nuvarande plats 1890. Fram till 1981 ägdes kyrkan av Karlholms AB då den överläts till Västlands församling.


Brukskyrkan


Brukskyrkans interiör


Klockstapeln

1739 färdigställdes klockstapeln. Då användes den till kyrkliga sammanhang samt ringning till och från dagsverken vid bruket.
För att få större effekt på vattenkraften vid smedjan anlades bruksdammen som syns på bilden.


Herrgården

1728 byggdes första herrgården. Då bodde brukets bokhållare där. Bokhållaren var direkt underställd bruksherren De Geer i Leufsta. Till vänster på bilden skymtar brukskontoret.


Brukskontoret
I brukskontoret arbetade bokhållaren tillsammans med skrivaren som bodde på "contoriet".


Smedsbostäder med bodar
Omkring 1740-talet byggdes smedsbostäder på Norrgatan och John Lundbergs väg, senare tillkom även uthusen.


Interiör från skolstugan

visar historiska föremål från skolans historia från 1800-talets början. Skolstugan ligger bland smedsbostäderna från 1700-talet. Där fick traktens barn undervisning redan från 1739 genom bruksägarens försorg. Detta var ovanligt eftersom den allmänna skolplikten kom drygt 100 år senare.


Foto: Staffan Hagelin, augusti 2004.

Till Vallonbruken i Uppland.

Copyright © 2004-2007 sindra.net