sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Intåget i Jerusalem
olja på duk från 1963.  

 Tillbaka till Bror Hjorths konstverk.

Foto: Marianne Gille, maj 2004.

 

Copyright © 2004-2007 sindra.net