sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.


Foto: Harry Bemvén, omkring 1947.

Gunillaklockan, fortsättning.

Gunillaklockan omgjöts under 1700-talet då den nuvarande stapeln tillkom. Gunillaklockan spelar en viktig roll för studenterna i Uppsala sista april. Då sjungs det för vårens ankomst vid klockan.

På klockan finns denna inskription:
DROTNING GUNNILA HAFVER LÅTIT GIUTA MEJ ANNO 1588. UNDER KONUNG ADOLPH FREDRICH BLIFVIT FRÅN MIN BRÄCKELIGHET FÖRNYAD ANNO 1759.
På andra sidan av klockan står det:
GUTEN AF GERH: MEYER I STOCKHOLM.

Till Wikipedias sida om Gunillaklockan
Copyright © 2004-2007 sindra.net