sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Fyrisåns årum

Gångbanan mellan Nybron och Islandsbron

Gångbanan på solsidan om Fyrisån, utmed Östra Ågatan, har rustats upp under 2004. Den har breddats och fått fler sittplatser, ny gatsten och släta granithällar.

Foto: Marianne Gille, maj 2005.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Gångbanan mot Nybron

Gångbanan på solsidan om Fyrisån, utmed Östra Ågatan

Foto: Marianne Gille, maj 2005.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Gångbanan mot Islandsbron

Gångbanan på solsidan om Fyrisån, utmed Östra Ågatan

Foto: Marianne Gille, maj 2005.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Skulpturen Jona vid Gångbanan
Liggande skulpturen Jona berättar om profeten i det gamla Israel som slukades av en fisk. Jona och Profeten är på ett sätt samma figur eftersom bröstvårtorna är fiskens ögon och revbenen dess gälar. Skulptören heter Kajsa Mattas.

Foto: Marianne Gille, maj 2005.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Skulpturen Teresa vid Gångbanan

Konstnären Kajsa Mattas har gett skulpturen namnet Teresa efter sin egen dotter. Skulpturen föreställer en slimmad, orädd kvinna som gör sin dykning i mörk okänt vatten.

Foto: Marianne Gille, maj 2005.

Parken mellan Upplandsmuseet och Saluhallen

Parken mellan Saluhallen och Upplandsmuseet har idag ett oansenligt utseende. Men parken kommer att rustas upp rejält med början i september 2005. Bland annat kommer det att bli en häck längs parkeringen mot Saluhallen, nya blomsterplanteringar och belysning. Dessutom kommer det att byggas en fisktrappa vid Kvarnfallet. Parken kommer att invigas den 23 maj 2007 i samband med Linnéjubileet, precis 300 år efter Carl von Linnés födelse.

Foto: Marianne Gille, maj 2004.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Parken mellan Upplandsmuseet och Saluhallen
I väntan på upprustningen

Foto: Marianne Gille, augusti 2005.

Gotlandsparken

Gotlandsparken är en liten oas vid S:t Olofsbron. Stadsbyggnadskontoret i Uppsala Kommun beslutade 2001 att parken ska kallas Gotlandsparken. Tidigare kallades den lilla oasen för Åslänten. Det nya namnet anknyter till Gotlands nation som ligger på Östra Ågatan, alldeles vid parken.
Parken har genomgått en omfattande upprustning under våren 2005. Bland annat har gångytorna breddats, fler parkbänkar har ställts ut och fler sittplatser har gjorts iordning såsom trappavsatser i granit. Dessutom finns nu en sittbrygga av trä, nya planteringar och ny belysning. Entrén till parken har handikappanpassats.
Gotlandsparken är ett populärt ställe att stanna till vid för en stunds paus, kanske med en medhavd fikakorg eller lunch.

Foto: Marianne Gille, april 2005.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Gotlandsparken

Foto: Marianne Gille, april 2005.

Sångarparken.

Utanför KFUM-borgen, Orphei Drängars plats har en ny liten park skapats 2005. Den har gatsten i rött, vitt och svart samt gräsbeläggning.

Foto: Marianne Gille, maj 2005.

Bryggan vid Fjellstedska skolan.

Bryggan mellan S:t Olofsbron och Jernbron iordningställdes 1995. Den vilar på ett 70-tal pålar och är en omtyckt plats för Uppsalas ungdomar.

Foto: Marianne Gille, maj 2005.

Träbryggan ovanför Svartbäckens utlopp i Fyrisån.

Foto: Marianne Gille, maj 2005.

© 2005-2007 sindra.net