sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Forsmarks brukssamhälle


Bruksgatan mot kyrkan


Kyrkan
uppfördes i nyantik stil och invigdes 1800.


Matbodar
inne på gårdarna till husen utefter Bruksgatan.


Kvarnen
från 1802.


Nedre hammaren
Från 1805.


Kugghjul
i gjutjärn. Kugghjulet var monterat på vattenhjulaxeln och drev hammaren. Hjulet står på ruinerna av Kolhuset från 1807. Kolhuset revs 1969.


Klocktornet
från 1813. Klockans urtavlor har bara timvisare, minuter ansågs inte så viktigt när klockan byggdes. Klockan uppfördes som bruksklocka och prydnad för Engelska parken. Även brukets nattvakt använde tornet. Tornets stora brandlur från 1770 finns bevarad.


Foto: Marianne Gille, juli 2004.

Till Vallonbruken i Uppland.

© 2004-2007 sindra.net