sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Edsbro brukssamhälle


Masugnen
Skebo Bruk hade en masugn som brann 1656. När det skulle byggas en ny masugn valde man att bygga den i Edsbro 1856 eftersom det var lättare att få tag i träkol i Edsbro. Masugnen var av "fransysk" typ. Tekniken infördes till Sverige av vallonerna. Den sista blåsningen skedde 1918.


Panorama över Edsbro bruk omkring 1880


Rostugnens ruin


Klensmedjan


Klensmedjan interiör


Kolryss
Kolryssen är tillverkad av en spånkorg som användes för att forsla kol, kallades även skogsstig. Spånkorgen rymmer 20 hl.


Museum


Interiör från museet


Malm och räls


Oljehuset


Kyrkan
Kyrkan började byggas i början av 1200-talet.
Redan under meddeltiden omnämns kyrkvallen som tingsplats.


Foto: Marianne Gille, augusti 2005.

Till Vallonbruken i Uppland.

© 2005-2007 sindra.net