sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Dannemora gruvsamhälle


Klockstapeln
är enligt årtalet på vindflöjeln uppförd 1754. Restaurerad och delvis ombyggd 1822-1823. Restaurerades senast 1990. Klockan har inskriften: "Dannemora Grufwo Klocka guten af G. Meyer i Stockholm anno 1766". Soluret på solsidan är från 1755. Stapeln har urtavlor på alla fyra sidorna. Verket är tillverkat av Linderoth i Stockholm 1899. Tidigare fanns ett ur tillverkat av Marmén i Alunda.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Nordschaktslaven
Byggdes 1903 och är den enda bevarade i sitt slag i området. Lavarna användes som uppfordringsverk för malm och gruvarbetare.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Gruvtornet i betong under uppbyggnad.
Gruvlavarna i Dannemora, det vill säga tornbyggnader med hissar ned i gruvorna, utgjorde karakteristiska inslag i miljön. Av de äldre lavarna som var byggda i trä återstår bara en idag. På fotografiet är den sist byggda laven under uppbyggnad. Den är, till skillnad från trälavarna, gjord av betong. Laven av betong stod färdig 1952, är 74 meter hög och sammanbyggd med sovrings- och anrikningsverk. Även den finns bevarad idag. Dannemora gruva var järnmalmsgruvor med brytning 1481-1992.

Foto: Ragnar Bromark.


Örnes Schakt.
Gruvlaven, till vänster på bild, byggdes av trä 1819. Den 15 juni 1960 förstördes den av eld.
I bakgrunden syns klockstapeln.
Bilden är från sekelskiftet mellan 1800 och 1900-talet.


Resterna av Örnes Schakt
I förgrunden syns resterna av Örnes Schakt och i bakgrunden syns gruvtornet av betong.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Norra Maskin
Byggdes 1822 och tillbyggdes i början av 1900-talet. Den inrymde bland annat en borrsmedja och ett gruvspel för Nordschakt. Gruvspelet och borrsmedjan finns fortfarande kvar i byggnaden.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Gruvspel
från 1903. Drevs från början med ånga, senare med tryckluft och sista tiden med el-kraft.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Smedja
från 1903 för tillverkning av borrar.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Grufkontoret
Dannemora Gruvintressenter inrättade 1869 byggnaden, som tidigare var en gammal gård från 1700-talet, till gruvkontor .

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Gruvhandeln
Genom ombyggnad av ett äldre hus inrättades den första handelsboden 1869. Affären upphörde sista juni 1974 och är numera privatägd.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Gruvstall och vagnshus.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.


Dannemora Gruvors arbetarbostäder.
Huset byggdes på 1860-talet. På trappan står fotografens fru Alva. Paret bodde på en del av övervåningen mellan 1944 och 1957. Innan hyreskasernen byggdes var det inte ovanligt att arbetarna hade en och en halv mil till arbetet från boställena utanför gruvområdet.

Foto: Ragnar Bromark.

Till Vallonbruken i Uppland.
© 2004-2007 sindra.net