sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn

Statistik

Enligt Statistiska centralbyrån fanns det så här många personer med nedanstående vallonska namn, tagna från namnlistan på min hemsida, skrivna i Sverige vid de tidpunkter som ses i statistiktabellen. Mer namnstatistik finns på Statistiska centralbyråns hemsida.

Efternamn Antal personer 31 dec 2007 Antal personer 31 dec 2003
Anjou 267 256
Baudou  41  36
Bouvin 319 291
Dubois 112 111
Gauffin 604 574
Gille 474 476
Mineur 256 235
Pierrou 209 199
Tillman 766 759
Wincent 129 112

© 2004-2005, 2008 Marianne Gille

Till Statistiska centralbyråns hemsida